Search form

3 Jon 1:10

10Na poata te na tuku goa lia i tamilimiu ba lia te hatei nagou a man ka te katoe nen. Nonei e tutstuts sil rano lam. Na tana ka lel, nonei e ma lu mera nei u hahatoulana i tarara i tanen, na nonei e hapiu has nena te gi lu merien a palabir u katun. Na te gi kato noa has uaien teka ba nonei te torohanan tsuga ba ranen tara pal barebana te hamana ria tere Iesu.