Search form

3 Jon 1:12

12U katun hoboto e hanige ier e Demitrias. Nonei a katununa turu ranga u mana. Alam e haniga hase men, na lö e atei silem u ranga i tamulam e manana.