Search form

3 Jon 1:4

4Poata te hengoe gia lia a galapien i tar e kukute hanige ier u ranga u mana, ba lia te sasala korugu. U bulungana teka e karasa saluhe koruena a man ka hoboto te tatei kato hasasale nolia.