Search form

3 Jon 1:5

Nonei e hanige iena e Gaias

5A tsomi, alö e kato haniga korum te taguhu mera milö u hahatoulana i tarara, nori te ma atei sil rami lö.