Search form

Aposol 1:1-2

1-2O Tiopilas, alia e koloto lel uagu i tamulö. Turu buk mam i tar alia u kolotein a mamana ka te kato e Iesu tara poata te hatanie ien a toukui i tanen, antunana tara poata ti lu sei pouts menai e Iesu i Kolö. I mam te la seien, nonei e hala sila nia u rangana tara toukui turu Namnamei u Goagono turu katun te hopu kap merien u aposol i tanen. 3I murina a poata te mate hakapa ien, ba nonei e mi butuna turu aposol i tanen. Nonei e kato silei a man ka man para te go haruto merien nonei e toatoa hamanana. Nori i tare ien tara man toa toa man lan i iahana u 40 u lan, ba nonei e hatei rane ien a Nipepeito tere Sunahan.