Search form

Aposol 1:15-16

15-16Tara poata teka u katunun tsitsilo tere Iesu i gono hoboto. Nori i antunaia tara 120 a katun. Be Pita e tuoluto i mataren me poiena, “A ma tsi hahatoulana i tar, u Namnamei u Goagono tere Sunahan e haranga e tuburara e Devit i manasa me ranga nena e Judas, a katun te piour u katun ti pile kapin e Iesu. U ranga teka e kana turu Buk u Goagono ba te tatei butu hamanana. 17E Judas a toa katun i tarara i manasa, na nonei e pilein a toa toukui te ka mera ra.” E Pita e ranga u teka.