Search form

Aposol 1:21-22

21-22“E kato uana i romana a toa katun e ga tahongoia i tarara ba te na habulungana nena te takei pouts u e Iesu tara tou mate i tanen. Ara e ngil lasera a katun te lala hiton gono meri ra tara mamana poata te hula la gono meria ra e Iesu, tara poata e Jon e baptais ria a barebana e noana tara poata te la ba ria ra e Iesu ba te lana i Kolö.” 23Ba nori e hopu kap ner a elasolana katun: a toa e Josep te ngöeri e Basabas na tana solonen e Jastas, na tana katun e Matias.