Search form

Aposol 11:1

E Pita e hala nema u raranga turu Kristenir i Jerusalem

1U aposol nu Kristen ti ka kalakalaia i Judia i hengo u ranga te poei a pal katun ti halhalia turu Jiu i lu hakapa hasi u ranga tere Sunahan me hanige ren.