Search form

Aposol 13:30-31

30-31Kaba e Sunahan e hatakei poutse ien tara tou mate, nu katun ti la ban i Galili me la gono mena rien i Jerusalem, nori i tare ien turu lan u para i murina tara poata te takei pouts ien. Nu katun teka e roron habulungana naren tara barebana. 32-33Na lam e hatei has rami limiu u Bulungana u Niga teka. A ka te hateiri e Sunahan u tuburara i manasa te ga katoen, nonei e kato hakapa berien ra u hatutubunei i taren, te hatakei menien e Iesu. U Buk u Goagono e mar ranga has u teka turu hahuoluna u Sam, te poieia e Sunahan,

‘Alö a pien i tar. I romana alö e hatamana mia i tar.’