Search form

Aposol 13:32-33

32-33Na lam e hatei has rami limiu u Bulungana u Niga teka. A ka te hateiri e Sunahan u tuburara i manasa te ga katoen, nonei e kato hakapa berien ra u hatutubunei i taren, te hatakei menien e Iesu. U Buk u Goagono e mar ranga has u teka turu hahuoluna u Sam, te poieia e Sunahan,

‘Alö a pien i tar. I romana alö e hatamana mia i tar.’

34E Sunahan e hatakei poutse ien tara tou mate, na nonei e ma antunan mate lel nei ba te koremena. E moa. E mar kato uana te ranga u e Sunahan,

‘Alia e kato hamana bera gilimiu romana a ka a niga tu ranga hamana nia lia tere Devit i manasa.’