Search form

Aposol 13:41

41‘Alimiu u katun te hahakosmiu, alimiu go tara iam, ba te asingoto korumiu, ba te toan tiamiu!

Alia e katoegu a toa toukui tara poata teka i tamilimiu.

Na te hatei haniga ranoa limiu ta toa ta katun tara toukui teka, ba limiu te ma hamana koru noa has moi.’”

E Pol e mar ranga u teka me toan hakapana.