Search form

Aposol 16:16

Nori i haka ria ere Pol mere Sailas tara karabus i Pilipai

16Turu toa u lan alam u la u tara makum ti roron singoia, ba toa taholun kukui puku e hitupali mera nolam. Nonei a taholun sueke te harangi a toa mate a omi, ba tahol e lu bera nei a moni pan u katunun hakui i tanen tara toukuin sueke.