Search form

Aposol 16:6

E Pol e tarei a katununa i Masedonia

6Ba nori e la hagusuna ria tara provins i Pritsia na i Galesia. Nu Namnamei u Goagono e hatei rien te gi ma tatei hihatuts menien u ranga tere Sunahan tara han i Eisia.