Search form

Aposol 17:2

2Be Pol e la uana turu lotu turu Jiu, te roron kato uen. Ba turu topisa u Lan u Goagono be Pol e ranga mera nen me hatei nena u Buk u Goagono.