Search form

Aposol 17:29

29Ti tuhanaia ra tere Sunahan, ba ra te ma tatei pei rei nonei e here nei a goul tsi a silva na a hatu na a ka te hakats mam nena a katun ba te toke nen. E moa.