Search form

Aposol 18:12-13

12-13Kaba tara poata te Gammania e Galio i Gris, bu Jiu e takei hobotor me omier e Pol. Ba nori i pile kap naten me na piou narien turu kot me poier, “A katun teka e roron hatuts ranei a barebana te gi kato meni u mar lotu tere Sunahan te ma matsköneia turu Lo i tamulam u Jiu.” 14E Pol e katsin ranga palis u i taren, kaba e Galio e poe tsiponi turu Jiu, “Alimiu u Jiu, sanena te ga pekoia a katun teka a lo, tsi te ga katoe ien ta markato ta omi, alia sane hengo rago limiu.