Search form

Aposol 2:17

17‘E Sunahan e poiena,

Tara poata i murimuri te sukusukun kapa noa romana a poata hoboto, alia e katoe gou romana a ka teka:

Alia e hala nagou romana u Namnamei i tar turu katun hoboto.

Na galapien tson i tamilimiu na galapien tohaliou has e na ranga nariou romana u ranga turu propet.

Nu katun u hitots i tamilimiu e tare riou romana a man hiharuto, nu sinasoho e butu nou romana turu tsonpan i tamilimiu.