Search form

Aposol 24:10

E Pol e hatein u ranga i matane Piliks

10Be Gamman e hanigato te ga kato menai e Pol u raranga i tanen. Be Pol e poiena, “Alia e atei silegu turu hiningal u para alö a tsonun hahamou turu ranga tara pala i tamulam u Jiu. Ba lia te sasala megu te ranga palis uagu lia i tamulö.