Search form

Aposol 24:2

2Be Gamman e ngöena e Pol. Be Tetalas e tanian sake nei e Pol u ranga ba te poiena, “A tsi tsunono o Piliks, alö u taguhu raio lam tara nigumgum a niga koru ne moa ta hiatatung te ga butu. Na turu hakats u niga i tamulö, alö u taguhir a pala i tamulam tu hamatskö meni a man ka man para te omi i manasa turu han hoboto.