Search form

Aposol 24:23

23Nonei e rurar u hagum ba te ranga menei a kepten turu soldia e ga hakeia e Pol tara karabus, kaba nonei e go ma hakarabus hatagala korue ien. Na nonei e hanigeir a man hahikapien tere Pol te gi taguhu menien tara ma tsi ka te ngilen.