Search form

Aposol 24:24

E Piliks e hakeia e Pol tara karabus turu huol u hiningal

24Te kapaia a palabina u lan, be Piliks e la gono menama a tahol i tanen e Drusila te pala u turu Jiu. Be Piliks e ngöena e Pol me henge iena u ranga i tanen te hatei neien a mouna a ka te hamana siler u Kristen tere Iesu Kristo.