Search form

Aposol 26:14

14Ba lam e rus hoboto uam i puta turu tsikitsiki, ba lia e hengoegu u toa u ranga turu Ha-Hibru ba te poiena i tar, ‘O Sol, o Sol, aha te kato hakamits sile milö alia? Alö peisa te kato hakamits poutsem a peisam. E here nei a bulumakau a tson te kiki hatoumurena a tsi roei tara katun te tou nanen.’