Search form

Aposol 26:18

18Alia e hala sile goi lö te go na hatuts merien lö u ranga i tar na te gi habirits ba menien u markato u omi te here nei u kuhil. Alia e hala mena goi lö i taren te gi habirits uen tara markato a niga te here nei u ualesala, ba lö te na habirits ba ramien a nitagala tere Satan ba nori te habirits uar tere Sunahan. Ba lia te lu ba negou romana u markato u omi turu katun te hamana ria i tar, ba nori te lue riou a makum i taren i gusuna barebana te hopu kap berai e Sunahan a peisanen.’”