Search form

Aposol 26:19

E Pol e hatararein u toukui i tanen

19Be Pol e ranga noana me poiena, “O King Agripa, alia u ma hipusni a kana i Kolö teka tu tare malia.