Search form

Aposol 3:16

16A markato te hamana mena milam e Iesu na te haniga mena milam a solonen, nonei a markato te hatagala poutse lala a katun teka te tare milimiu na te atei sile milimiu. E Iesu te habutu a nihamana i tamulam, na nihamana teka te kato haniga poutse lala a katun teka i matamilimiu hoboto.”