Search form

Aposol 3:2

2Na toa katun a mounen e omi hakapa e kaia i rehina a tamana te ngöeri “A Tamana a Niga”. E tsinanen e mar posa noa has menien teka. Turu mamanu lan nonei i soata nitoa menai tara tamana teka, te ga singo beme nien a peisanen ta tsi moni turu katun ti tasuia tara Luman Lotu Pan.