Search form

Aposol 4:15-16

15-16Ba nori e ranga merer a elasolana te gi gamon lakasa ba menien a makumun hagum teka, ba pal kapan e hatanian hirari ria i peisaren me poier, “A neha te gi kato rira u katun teka? A barebana hoboto te ka ria i Jerusalem e atei siler ti kato menien a mirakul pan teka, na ra e ma tatei holis narien. 17Kaba ra gi ranga hatagala mera ien ba nori te ma tatei hala lel nari tu ranga tara palabir u katun tara solone Iesu. Taraha, u bulungana teka e namos hula la hobotona turu barebana.”