Search form

Aposol 5:19-20

19-20Kaba nonei noa has tara bong a angelo tara Tsunono e kalata a tamana tara luman karabus me halakasa rena u aposol me poiena i taren, “Na tuol mia i iahana Luman Lotu Pan ba te hatei rami a barebana u ranga hoboto tara markato a tsimus teka.” 21Bu aposol e hengoer u ranga teka, ba nori e la uar tara Luman Lotu Pan tara bongbong koru me tanian hihatuts ria turu katun. Ba tsunono pan turu pris na pala i tanen e ngö gugono merari a pal kapan hoboto turu Jiu turu hagum turu Kot Pan, ba nori e hala ner u ranga tara luman karabus te gi mi piou meri u aposol i mataren.