Search form

Aposol 5:22-23

22-23Ba poata ti na tukuia u polis, ba nori e ma sabe rari u aposol tara luman karabus. Ba nori e la pouts uarima turu Kot me mi hateir, “A poata te na tuku mula lam tara luman karabus, alam e na sabie mula a man tamana e pili hakarapoto koru lala, nu tson pepeitokap e tuol has rima turu tamana. Kaba poata te kalate muma lam u tamana, alam e ma sabie mumei ta toa i iogana.” 24A tson pepeitokap turu polis ti tara kapin a Luman Lotu Pan nu pris pan i hengo a ka teka me hakats hapara koru ner a ka te butuia turu aposol.