Search form

Aposol 7:2-3

2-3Be Stiven e ranga palisina me poiena, “A ma tsi hahatoulana na ma tsi hahatamana, hengo iam! A Sunahan turu ualesala e butuia tere tuburara e Abraham tara poata te ka ien i Mesopotemia i mam te la uen i Heran me poiena, ‘Alö go la ban a pal katun i tamulö na han i tamulö ba lö te la uam tara han te harutse goi lia alö.’ 4Ba nonei e la ba nena a han i Kaldia me na kana i Heran. Bi murina te mateia e tamane Abraham, be Sunahan e hala mena namei e Abraham tara han te ka mia limiu teka.