Search form

Aposol 7:9-10

9-10“Na man munmun toulana u tuburara i hiomia tere Josep me hahol naren, ba nonei e na kukui pukuna i Itsip. Kaba e Sunahan e ka gono meien, me lu ba nane ien a mamana nomi hoboto te butuia i tanen. Ba poata te butuia e Josep i matane Pero a Kingina i Itsip, be Sunahan e hanige ienen me hale neien a niatei a niga. Be Pero e hopu kap sile nei e Josep te ga pepeito kap menien a mamana ka tere Pero nu katun has i tanen na han hobotona i Itsip. 11Na tara toa poata a bes e butuia tara mamana han i Itsip na i Kenan, me bes homi korur. Bu tuburara e ma antunan sabe nari ta kannou.