Search form

Aposol 9:20

E Sol e rarare nia e Iesu i Damaskas Be Sol e gamon ka gono merena u katunun tsitsilo tere Iesu i Damaskas.

20E moa te go pina uen ba nonei e la uana turu luman lotu turu Jiu me na hatei rane ien e Iesu me poiena, “Nonei a Pien Tson tere Sunahan!”