Search form

Kolosi 1:15

E Kristo na toukui i tanen

15Ara e ma antunan tare rei e Sunahan, kaba e Kristo te hatara rira ime te mar kato uana e Sunahan. E Kristo te mamin a mamana ka. Nonei e pan bala nena a man ka hoboto te habuti e Sunahan.