Search form

Kolosi 1:23

23Na limiu go hamana hatagala noa has uamiu i tanen ba te tuol hakarapoto sile men. Alimiu go ma hapolasa ba nemi a ka a niga tu hamana mia limiu tara poata tu hengoe mia limiu u Bulungana u Niga. Nonei u Bulungana u Niga ti rarare lan turu han hoboto, na nonei a ka teka te kui sile gulia, alia e Pol.