Search form

Kolosi 1:28

28Ba lam te hatei lanem e Kristo turu katun hoboto. Alam e torohana hatagala koru mia tara mamana niatei i tamulam te hatuts merami u katun hoboto, ba te hatei ramen te gi hanei sil menien a ka a omi. Taraha, alam e ngilem a man toa man katun hoboto e gi katun tangoho u tere Kristo tara poata te butu rien romana i matane Sunahan.