Search form

Kolosi 1:9-10

9-10Tara poata tu hengo tutun nia lam alimiu te noana i romana, ba lam te singo hiton sil ramo limiu. Alam e rangatsem e Sunahan e ga hatuts riu limiu ba limiu te atei haniga silemiu u ngil i tanen, ba lam te singo sil hasem te ga hala meni u Namnamei i tanen u hakats u niga i tamilimiu, ba limiu te antunan kato uamou te mar haniga uana a Tsunono ba te roron kato hasasale men. Ba limiu te katoe mou a mamana markato a niga ba limiu te atei haniga susul silemiu e Sunahan. 11E Sunahan e tatei kato hatagala koru rano limiu popona tara nitagala pan i tanen, ba limiu te sasala silemiu te go kato nitoa menami u ngil i tanen ba te tuatami memen.