Search form

Kolosi 2:13

13I manasa alimiu u ka halhal ba niam a nitoatoa tere Sunahan, taraha alimiu u katun u omi na limiu u ka mia i ielesala turu Lo tere Sunahan. Kaba i romana e Sunahan e hala ranei limiu a nitoatoa a mana, ba limiu mere Kristo te ka hoboto memen. Nonei e lu ban a mamana markato a omi hoboto i tarara.