Search form

Kolosi 2:19

19Nori e ka halhal ba ner e Kristo. Nonei u baku te hakuiena u tuanrei, te haharoei nena a pal barebana i tanen. Ara e ka hoboto talasira ba te hiatagtaguhu nera te gi hamana hatagala u ra tara poata te haka pute ria ra a peisarara tere Kristo. Ara gi mar niga susul u te ngil uana e Sunahan.