Search form

Kolosi 2:9-10

9-10U Namnamei u ohots tere Sunahan e kana i peisane Kristo, na nonei te hasaputena a nitoatoa i tamilimiu. Nonei a tsunono pan soku, ne tsunono saluhe rena u tsunono hoboto. 11Poata tu hamana mia limiu tere Kristo, nonei e hapurese ba ria limiu turu ngil u omi i tuanreimilimiu. Nonei e ma katoei a ka teka tara markato turu Jiu te hapö mena rien a hatoatongo tere Sunahan tara pikpikör u katun u tson. E moa. Nonei e katoe ien tara nitagala tere Sunahan.