Search form

Kolosi 3:11

11Na tara markato a tsimus teka, e Sunahan e ma lu kata ranei u Jiu nu katun te ma Jiuri, u katun te ka mer a hatoatongo tere Sunahan i pikpikören nu katun te moa. Ne Sunahan e ma hakats has ranei esi u katun halhal ne si u katunur i gusuna latu, nu katun te hahakui puku rer nu katun te pile ner a peisaren peisa. E moa. I romana e Kristo te panina, na nonei e kana i iahana u katun hoboto i tanen.