Search form

Epesas 1:15-16

U singo tere Pol

15-16Nonei te e haniga hiton sil bera gilia limiu tere Sunahan. Poata tu hengoeia lia te mar hamana uami limiu tere Iesu a Tsunono na te mar ngil koru mera milimiu u katun hoboto tere Sunahan, alia u ma solopalai te go singo beme rai limiu, ba te noana i romana. 17Alia e singo uagu tara Sunahan tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, e Tamanen te ka mena a nitsunono pan. Alia e singo silegu te go hala merien limiu a niatei na te go haruto menien a peisanen i tamilimiu, ba limiu te atei sile mou e Sunahan.