Search form

Epesas 2:4-5

4-5Kaba e Sunahan e roron tatagi koru rano ra. Nonei e tatagi hapopo rira te hatoatoa pouts gono merien ra e Kristo, ara ti ka halhal mam ban a nitoatoa tere Sunahan ti hipus menien ra. Aa, e Sunahan e lu pouts meri ra a nihitaguhu peisa i tanen. 6Nonei e hatakei pouts sil meri ra e Kristo te gi tsunono gono menien ra tara han i Kolö.