Search form

Epesas 3:14-15

U ngilngil tere Kristo

14-15Poata te hakats nagia lia a man ka teka, ba lia te hatukunugu ba te singo uagu tere Tamar, a solonen te la uana tara pinaposa hoboto i Kolö na i puta. 16Alia e singo silegu e Sunahan e tatei hala sila nena a nitagala i tanen i tamilimiu turu Namnamei i tanen, ba te kato silena u namnamei i tamilimiu e ga tagala hapopoia tara nikapan i tanen.