Search form

Epesas 3:8-9

8-9Alia e tetenei gia turu katun hoboto tere Sunahan. Kaba e Sunahan e hanigeio lia te go rarare u lia i tamilimiu u katun halhal ba te hatei ragi limiu a man ka man kapan te nigana tere Kristo, ba te haruto has ragi u katun hoboto te mar butu hamana uanou romana u ranga momous tere Sunahan. E Sunahan te habuts a mamana ka e hamous u ranga teka tara man poata i manasa. 10Nonei e kato sili a ka teka te go haruto menien a mar niatei a para i tanen i romana. E haruto sila nien turu katun i tanen bu angelo na pal kapan tara han i Kolö te tatei tarar.