Search form

Epesas 4:14

14Ba i murimuri ara e ma here lele roi romana a galapien. Taraha, a galapien e hamana ria tara man hihatuts turu katun u gamogamo hoboto te butu rima, u katun te gamo raren ba nori te katoer u markato u omi. Esi te hengo ranen ba te hula hakatsina e here nei a ka te hula hapouseina i tasi, tsi te soatsena a lomolomo ba te hula tapana. Kaba ara gi ma herei a katun teka.