Search form

Epesas 4:16

16A luta tara spana e harokoto hatagala hobotena a mamana makum turu tuanrei. Na poata te kui haniga hobotona a mamana makum, bu tuanrei hoboto te pan hanigana. Ara a barebana tere Kristo e here hase rei a man makum turu tuanrei. Na ra gi hiangilngil pouts ba te hiatagtaguhu pouts hasira ba nihamana i tarara te pan susuluna.