Search form

Epesas 4:5-6

5-6A toa Tsunono e kana nu toa u nihamana na toa baptais na toa Sunahan, e Tamarara hoboto. Nonei e kana i iasa i tarara hoboto na nonei e kui silana i tarara hoboto na nonei e kana i iaharara hoboto. 7E Kristo e hahala puku nema a man toa man nitagala tara man toa man katun i tarara popona tara man nitagala man kapan te ngilin hala nen turu katun i tanen.