Search form

Epesas 6:1

A man munmun tahol na galapien i taren

1A galapien, alimiu go hengo haniga riam u tamamilimiu nu tsinamilimiu, taraha a ka teka e nigana i matana Tsunono.