Search form

Epesas 6:14-17

14-17A katun te hiatatung silena e Sunahan e kato uana tara soldia te hamatsköena a man kan hiatatung i tanen. Nonei e pouse iena a let ne hasogena a kan hatukap turu lumluma ne hasogena u sendol ne pile nena a kapan hatukap ne hakopena u hatan hiatatung ne pile nena u kilatan hiatatung. E kato uana teka ba limiu te katoemiu u ranga te manana ba te katoemiu a markato a matskö ba te polasemiu u Bulungana u Niga tara masalohana. Na limiu go pile hakarapoto has neiam a nihamana ba te lu hasemiu a nihitaguhu tere Sunahan, be Satan te ma antunan kato homi ranei limiu. Ba limiu te hake mia u ranga tere Sunahan i torimilimiu. U Namnamei tere Sunahan e kato homie neien a toukui tere Satan. 18Alimiu go katoe iam a man ka teka ba te singo hiton mia tara nitagala turu Namnamei poata te singo uami limiu tere Sunahan, ba limiu te katoemiu u mamana u singo. Na katun te katoena a man ka teka e ga tara kap haniga ba te ma hanoa nei, ba nonei te singo berena u katun hoboto tere Sunahan.