Search form

Epesas 6:21

E Pol e hakapena a kalanloun i tanen

21E Tikikas nonei a hahatoulana a tsomi i tarara tara pal barebana te hamana ria tere Iesu, na nonei a katunun pakpakoko tara toukui tara Tsunono. Nonei e na hatei ranei romana limiu u bulungana hoboto i tar, ba limiu te atei sile mou ime te mar ka uagu lia.